Ga naar de hoofdinhoud

Inleiding

U heeft zeker gehoord van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation), die van kracht is sinds 25 mei 2018. Met deze infopagina brengen we u op de hoogte van de veilige manier waarop we met uw gegevens omgaan.
Allereerst benadrukken we dat uw gegevens door Parfum de Linge nooit worden verkocht of doorgegeven aan externe bedrijven en opgeslagen worden op beveiligde servers in Nederland.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van de toepasselijke voorschriften is Parfum de Linge de verantwoordelijke van de verwerking van gegevens die u betreffen.

Welke gegevens worden door Parfum de Linge verwerkt?

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw adres
 • Uw mobiel nummer
 • De details van uw bestellingen

Hoe ontvangen en gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens enerzijds via het contactformulier, of anderzijds via de webshop. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren in het kader van uw aankopen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
We verkrijgen uw gegevens via twee wegen:

 1. Contactformulier
  De door u ingevulde gegevens worden enkel en éénmalig gebruikt om ons toe te laten uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een databank en worden niet gedeeld met derden.
 2. Webshop
  De gevraagde gegevens zijn minimaal nodig om uw aankoop te kunnen verwerken.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Parfum de Linge heeft toegang tot alle gegevens.
De webmaster heeft toegang tot de databank, maar kan enkel gegevens verwijderen na uw eventuele vraag hierom.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden op servers in Nederland opgeslagen en verwerkt. Een back-up wordt bewaard op diezelfde servers. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Uw gegevens die verwerkt werden via de webshop worden gedurende 5 jaar bewaard.
 • Uw gegevens die we ontvingen via het contactformulier worden niet bewaard. Deze worden behandeld als een gewone e-mail.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, aanpassen of verwijderen?

Op eenvoudige vraag kan u uw bewaarde gegevens uit de databank van de website Parfum de Linge ontvangen. Indien u wenst verwijderen we deze gegevens.

Waar kan u de bovenstaande informatie en updates vinden?

De laatste versie van deze nota vindt u terug op onze website op deze pagina: “Privacybeleid“.

Meer info over AVG?

U vindt op internet veel info door te zoeken naar “avg gdpr” of op deze Wikipediapagina.

Google Analytics

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd door Google in het kader van Google Analytics. Dit gebeurt echter volledig anoniem. Hiervoor hebben we uw toelating dus niet nodig.